Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

EZRA UKSW Tag

Z inicjatywy agencji public relations FleishmanHillard i pod patronatem Rady Języka Polskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich powstał poradnik „Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację”. Jeden z rozdziałów poświęcony jest zdrowiu psychicznemu. Jak podaje Raport Kompleksowego Badania Stanu Zdrowia Psychicznego Społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II) „zaburzenia rozwoju psychicznego dotykają ponad 400 tys. najmłodszych dzieci, przy czym u dzieci mieszkających na wsi odsetek ten przekracza 20 proc., co wymaga podniesienia kompetencji

Dr Tomasz Rowiński, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes EZRA UKSW i członek Rady ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów wziął udział w spotkaniu pt. „Kryzys, depresja, uzależnienia. Problemy dzieci i młodzieży po pandemii” zorganizowanym przez warszawski oddział Klubu Jagiellońskiego. W spotkaniu udział wzięła również Lucyna Kicińska – suicydolog Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, trenerka, terapeutka, koordynatorka strefy pomocy serwisu Życie warte jest rozmowy

Oddział dzienny Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie działa od 9 maja. Niedawno w placówce zorganizowano dzień otwarty dla dyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz radnych powiatu piaseczyńskiego, którzy mieli okazję poznać szczegóły jej oferty i możliwości niesienia pomocy młodym ludziom, doświadczającym kryzysu psychicznego. Być bliżej tych, którzy korzystają z pomocy Po oficjalnym otwarciu, goszczącym przedstawicieli podmiotów

W debacie „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt” uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, samorządowcy, dyrektorzy szkół i placówek, rodzice, uczniowie i naukowcy. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego reprezentował dr Tomasz Rowiński, współautor modelu opieki EZRA i zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW. Głównym przedmiotem debaty były zagadnienia związane z zapewnieniem edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Rozmawiano o nowych standardach wczesnej pomocy dziecku

26 kwietnia 2022, w Poradni Psychologicznej EZRA UKSW na ul. Broniewskiego 48 odbył się wernisaż prac młodych pacjentów biorących udział w warsztatach arteterapii odbywających się w ramach projektu finansowanego przez Fundację Santander „Mam MOC!” Celem projektu było wzmocnienie poczucia własnej skuteczności u dzieci w klasach 4-6, które zmagają się z problemami natury psychicznej, wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, wycofania w życiu społecznym, doświadczenia przemocy  rówieśniczej.Na wernisażu zaprezentowano 50 prac uczestników warsztatów

Selma Sevkli, koordynator i ekspert w zakresie pomocy psychospołecznej i zdrowia psychicznego Światowej Organizacji Zdrowia przybyła z wizytą roboczą do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży EZRA UKSW przy ul. Szamockiej w Warszawie. Delegacja Światowej Organizacji Zdrowia odwiedziła w. in. sale przyjęć, a wśród nich gabinety terapii małego dziecka i rodziny oraz pomieszczenia oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży. Tematem

O tym jak pomagać uchodźcom z Ukrainy i jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, mówi w Polskim Radiu 24 dr Tomasz Rowiński, prezes zarządu EZRA UKSW i Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wszystkim, którzy przybyli z Ukrainy należy przede wszystkim zapewnić poczucie bezpieczeństwa. „Obecnie uchodźcy najbardziej potrzebują pracy z traumą. Nie chodzi tutaj o typowe wsparcie psychologiczne, a o interwencję kryzysową psychologów,

Skip to content