Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

Informacje o ŚCZP

Co to są Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego?

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego to miejsca środowiskowej pomocy psychologicznej dla osób doświadczających kryzysów psychicznych. Multidyscyplinarne zespoły zdrowia psychicznego składają się z lekarzy, pielęgniarek, psychologów i psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, asystentów zdrowienia, pracowników pomocy społecznej i trenerów profilaktyki. Wraz z partnerami projektu obejmują oni wsparciem medycznym i społecznym zarówno dorosłych, jak dzieci i młodzież wraz z ich rodzinami, szkołą i siecią wsparcia.

Projekty „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę” realizujemy w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem jest wprowadzenie w życie modelu, który zamiast izolować osoby w kryzysie psychicznym w dużych instytucjach, włącza je do życia.

Dlaczego deinstytucjonalizacja?

„Z założenia instytucje miały zapewniać opiekę, wyżywienie i schronienie, jednak zebrane przez lata dowody wskazują, iż nie są w stanie zapewnić usług skoncentrowanych na dobru podopiecznych ani wsparcia gwarantującego pełne włączenie społeczne. Fizyczne oddzielenie od lokalnych społeczności i rodzin drastycznie ogranicza zdolność oraz gotowość do pełnego uczestnictwa w życiu ogólnie pojętego społeczeństwa” – czytamy w dokumentach Komisji Europejskiej

Model środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego odwołuje się do Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022. Program zakłada odejście od modelu azylowego, izolowania chorego, na rzecz podejmowania zintegrowanych działań z zakresu usług medycznych, społecznych i edukacyjnych w celu włączenia osoby doświadczającej kryzysu psychicznego w życie lokalnej społeczności. Doświadczenie takich krajów takich jak USA, Włochy, Finlandia, Anglia czy Chorwacja pokazują efektywność takiego podejścia – z korzyścią dla pacjentów i ich rodzin.

Liderem Projektu jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uniwersytet zgodnie ze swoją misją włącza się projekt zmiany opieki psychologiczno – psychiatrycznej w Polsce.

 

Więcej informacji

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA OSÓB DOROSŁYCH W KOSZALINIE - ŚCZP Koszalin

Adres placówki

ul. Sarzyńska 9 75-819 Koszalin

Telefony:
943 446 953

Link do strony placówki

Facebook placówki

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH - ŚCZP WARSZAWA BIELANY

Adres placówki

ul. Kasprowicza 30 01-817 Warszawa

Telefony:
22 569 07 50

Link do strony placówki

Facebook placówki

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA BIELANY

Adres placówki

ul. Daniłowskiego 31 01-833 Warszawa

Telefony:
536 777 251
530 777 875

Link do strony placówki

Facebook placówki

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA BIELANY 2

Adres placówki

ul. Szamocka 10 C 01-748 Warszawa

Telefony:
536 777 251
530 777 875

Link do strony placówki

Facebook placówki

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH - ŚCZP WIELICZKA

Adres placówki

Wincentego Pola 20a 32-020 Wieliczka

Telefony:
505 006 665

sekretariat.sczp@fundacja-leonardo.pl

Link do strony placówki

Facebook placówki

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSŁYCH - ŚCZP NOWY TARG

Adres placówki

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

Telefony:
+48 18 263 30 00

Link do strony placówki

Facebook placówki

CENTRUM KOORDYNACJI PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PIASECZNO

Adres placówki

ul. Księdza Zygmunta Sajny 2A 05-530 Góra Kalwaria

Telefony:
227576820

Link do strony placówki

Facebook placówki

 

CENTRUM KOORDYNACJI PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ PIASECZNO

Adres placówki

ul. Księdza Zygmunta Sajny 2A 05-530 Góra Kalwaria

Telefony:
227576820

Link do strony placówki

Facebook placówki

 

ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W PIASECZNIE - ŚCZP PIASECZNO

Adres placówki

ul. Powstańców Warszawy 29, 05-500 Piaseczno

Telefony:
536 777 251, 530 777 875

Link do strony placówki

Facebook placówki

Skip to content