Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

Aktualnosci

Powstaną nowe Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało umowę z dziewięcioma instytucjami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). - Fundusze europejskie i środki krajowe wspierają reformę opieki psychiatrycznej w Polsce, która z formy instytucjonalnej i szpitalnej przechodzi w formę środowiskową, czyli bliską otoczeniu osoby potrzebującej pomocy – powiedziała wiceminister funduszy i polityki

www.mapawsparcia.pl https://www.mapawsparcia.pl/ To interaktywna strona z bazą adresową jednostek leczniczych oraz lokalnych grup wsparcia dla osób po kryzysach psychicznych i ich bliskich– pod kuratelą Fundacji Człowiek Fundacja „Człowiek” to organizacja, której celem jest m.in. działalność na rzecz osób wykluczanych i stygmatyzowanych ze względu na „chorobę psychiczną”, stworzenie ogólnopolskiej sieci wsparcia, czy propagowanie rozwoju świadomego społeczeństwa w dziedzinie kryzysów i chorób psychicznych. Usługa Mapawsparcia.pl ma na celu zbieranie

Poradnik "Z Psychiatrią na TY" jest realizowany w ramach porozumienia naukowego zawartego pomiędzy Rzecznikiem Praw Pacjenta a Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie. Zaproszenie do współpracy nad realizacją tego projektu edukacyjnego przyjęły także Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Nastoletni Azyl. Autorami pytań są pacjenci oddziałów psychiatrii w całej Polsce. Znajduje się tu prawie 300 odpowiedzi na pytania zadane przez pacjentów polskich szpitali

Jak powinien wyglądać system wsparcia dzieci i młodzieży oraz nauczycieli w trakcie pandemii i kilka lat po niej? Co czeka młodych ludzi oraz szkołę w nowej postcovidowej rzeczywistości? Co dalej z reformą polskiej psychiatrii? Jak poradzić sobie ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pomoc psychiatryczną i psychologiczną, które rośnie i będzie rosnąć nawet wiele lat po zakończeniu izolacji wywołanej przez koronawirusa? Na te pytania próbowali odpowiedzieć eksperci związani z oświatą oraz systemem ochrony

Centra środowiskowe to jedyny sposób organizacji kompleksowego wsparcia dla rodzin, które doświadczają kryzysów psychicznych - mówi dr T. Rowiński, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Polska znajduje się na szczycie niechlubnej listy państw europejskich z najwyższym wskaźnikiem prób samobójczych dokonywanych przez dzieci i młodzież. Jakie są tego przyczyny? Wydaje mi się, że generalnie możemy wskazać dwie zasadnicze przyczyny. Pierwsza jest związana z kondycją

Pomoc środowiskowa w kryzysie psychicznym integruje wsparcie terapeutyczne z włączeniem do życia społecznego. w wypadku dzieci i młodzieży bardzo ważna jest szkoła. To ona ma być miejscem rozwoju, wspólnego dorastania i uczenia się. fundacja Szkoła z Klasą przyjrzała się szkole jako części systemu wspierania młodych, rozpoznawania kryzysów, reagowania na nie. Wyniki ułożyły się jednak w szerszą historię: opowieść o szkole, która

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki i  Ministerstwo Zdrowia zapowiedzieli większe o 220 mln zł finansowanie systemu pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysach psychicznych. Czas na komentarze ekspertów. Nie mogło wśród nich zabraknąć głosu osób organizujących pomoc środowiskowa dla dzieci i młodzieży. Wypowiedział się dr Tomasz Rowiński, prezes EZRA UKSW, która prowadzi i otwiera ośrodki I i II poziomu wsparcia.

Panele eksperckie to spotkania specjalistów ze Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego. Ostatni panel był kontynuacją prac nad standardami organizacyjnymi. Tematem spotkania było udostępnione przez Biuro Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego dokumentu projektu standardów organizacyjnych w Centrach Zdrowia Psychicznego. W prezentacji wprowadzającej do tematu Dariusz Baran przedstawił założenia teoretyczne i metodologiczne standardów organizacyjnych. Ekspert projektu horyzontalnego odwołał się do fundamentów Narodowego Programu Ochrony

Skip to content