Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

Aktualnosci

23 Listopada 2022 r. Spółka EZRA UKSW, reprezentowana przez prezesa zarządu, dr Tomasza Rowińskiego podpisała umowę o współpracy z Politechniką Warszawską w ramach Klastra NTMed – Klaster Nowych Technologii Medycznych. Celem klastra jest aktywne wsparcie innowacyjnych rozwiązań w sektorze medycznym Szybki i skuteczny transfer technologii w medycynie będzie miał realny wpływ na komercjalizację wyników prac badawczych i zaoferuje nowe rozwiązania pacjentom. Do klastra przystąpiło 15 podmiotów z obszaru wyrobów medycznych, farmacji i

Według danych WHO, zaburzenia zdrowia psychicznego dotykają 800 mln osób na świecie. W związku m.in. z niestabilną sytuacją międzynarodową liczba ta wciąż rośnie. Jaka na tym tle jest kondycja psychiczna Polaków? Jak zadbać o zdrowie psychiczne własne i naszych bliskich? Gdzie szukać pomocy? O tym rozmawiali w niedzielę (13.11) uczestniczy debaty poświęconej zdrowiu psychicznemu, zorganizowanej przez telewizję TVN24. Gośćmi pierwszej części

Instytut Psychologii UKSW gościł psychologów - diagnostów pracujących w środowiskowych centrach zdrowia psychicznego na warsztatach poświęconych wstępnej ocenie stanu psychicznego i diagnozowaniu dzieci i młodzieży. Spotkanie zgromadziło ok. 30 psychologów, pracujących na co dzień w placówkach w całym kraju. W formie interaktywnych warsztatów ćwiczyli wykorzystanie standardów diagnostycznych, opracowanych przez EZRA UKSW, analizując studia przypadków wymieniali się doświadczeniami, dzielili się spostrzeżeniami i

Psychiatria stanęła wobec wyzwania dwóch ogromnych traum i musi znaleźć właściwą odpowiedź na wywołane nimi kryzysy - mówi w rozmowie z “Pulsem Medycyny” prof. Dominika Dudek. - Pierwszym poważnym kryzysem była pandemia COVID-19, która w 2020 r. zdestabilizowała system ochrony zdrowia i większość sfer życia społecznego. Gdy sądziliśmy, że udało nam się zażegnać ten bezprecedensowy kryzys zdrowotny, wybuchła w wojna w

W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 Instytut Psychiatrii i Neurologii organizuje cykl 18 webinariów poświęconych zdrowiu psychicznemu dzieci i młodzieży. Webinary są bezpłatne, odbywają się w każdą środę, czwartek i piątek o godzinie 11.00, zaczynając od 6 października, a kończąc 24 listopada (z wyjątkiem 14 i 20 października oraz 4 i 11 listopada). Jak informuje Biuro ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym -

Według Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health) w ciągu najbliższych lat zaburzenia psychiczne będą jednym z głównych problemów zdrowotnych dotykających ludzkość. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym coraz więcej osób zapada na choroby psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że obecnie liczba osób dotkniętych zaburzeniami zdrowia psychicznego sięga niemal 800 mln. Na świecie prawie 50 mln osób choruje na schizofrenię, na

Poziom reformy psychiatrii znajduje dzieci i nastolatki w kryzysie, które trzeba odesłać na oddział całodobowy. Przewidywaliśmy, że jeśli nie powstanie II poziom referencyjny, to poziom III – izby i oddziały całodobowe – tego nie wytrzymają. Przemysław Batorski rozmawia z Lucyną Kicińską, ekspertką ds. zapobiegania samobójstwom, oraz dr. Tomaszem Rowińskim, członkiem zespołu ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży przy ministrze zdrowia. Według statystyk Komendy Głównej Policji w 2021 r. liczba prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków wzrosła o 87%,

Z inicjatywy agencji public relations FleishmanHillard i pod patronatem Rady Języka Polskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich powstał poradnik „Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację”. Jeden z rozdziałów poświęcony jest zdrowiu psychicznemu. Jak podaje Raport Kompleksowego Badania Stanu Zdrowia Psychicznego Społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II) „zaburzenia rozwoju psychicznego dotykają ponad 400 tys. najmłodszych dzieci, przy czym u dzieci mieszkających na wsi odsetek ten przekracza 20 proc., co wymaga podniesienia kompetencji

Dr Tomasz Rowiński, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes EZRA UKSW i członek Rady ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów wziął udział w spotkaniu pt. „Kryzys, depresja, uzależnienia. Problemy dzieci i młodzieży po pandemii” zorganizowanym przez warszawski oddział Klubu Jagiellońskiego. W spotkaniu udział wzięła również Lucyna Kicińska – suicydolog Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, trenerka, terapeutka, koordynatorka strefy pomocy serwisu Życie warte jest rozmowy

Pierwsze Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży powstałe z inicjatywy pracowników naukowych Instytutu Psychologii UKSW otwarto w 2018 roku na warszawskich Bielanach. Budowa Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Tarczynie jest częścią projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, który jest realizowany z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oddział dzienny Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży powstał w formule wypracowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana

Skip to content