Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

Author: Paweł Ratyński

Idea psychiatrii środowiskowej przez ostatnie dwa lata rozwijana jest przez pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego i Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego. Jest ponad 30 takich ośrodków. Obejmują one wsparciem mieszańców lokalnych społeczności - miast, powiatów czy wielkomiejskich dzielnic. Bez zbędnych formalności i oczekiwania pomagają bezpłatnie osobom w kryzysie psychicznym, ich rodzinom i najbliższym. Jedno miejsce – wielu profesjonalistów, którzy, jeśli trzeba, łączą

  Standardy wsparcia społecznego naszych klientów w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego polegają na koordynacji pracy różnych zespołów zapewniających pomoc w kryzysach. Angażują asystentów zdrowienia, asystentów rodziny, terapeutów po to, aby indywidualny plan zdrowienia był zrealizowany z sukcesem, jakim jest powrót do pełni ról społecznych, zawodowych i rodzinnych. Przewidują też kontakty z naszymi klientami po jego zakończeniu. A wszystko po to aby mogli

Wrześniowe wydanie poświęcone jest psychiatrii dzieci i młodzieży. Zapraszamy do przeczytania artykułu dr Tomasza Rowińskiego z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektora pierwszego w Polsce Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Bielany. 

Deinstytucjonalizacja, kompleksowe podejście ze wsparciem całego systemu rodzinnego, wyrównwanie różnic regionalnych i kształcenie kadr, by możliwa była pomoc psychologiczna i środowiskowa, tak aby nie trzeba było opierać się na leczeniu szpitalnym, ale na sprawnie działających ośrodkach blisko domu - to cele reformy systemu wsparcia dzieci i młodzieży w kryzysach psychicznych i ich rodzin. Taka pomoc jest już dostępna w wielu miejscach

Dzieci i młodzież doświadczają kryzysu psychicznego co najmniej tak często jak osoby dorosłe. Aby temu zapobiegać, Ministerstwo Edukacji Narodowej zainicjowało współpracę międzyresortową na rzecz stworzenia rozwiązań integrujących na poziomie lokalnym działania wspierające skierowane do dzieci i ich rodzin przez placówki z różnych sektorów: ochrony zdrowia, opieki społecznej i edukacji. Rok do roku co piąty nastolatek w Europie doświadcza kryzysu psychicznego. Depresja jest

Reforma systemu wsparcia dzieci i młodzieży ma zapewnić skuteczną i udzielaną w porę pomoc środowiskową młodym ludziom i ich rodzinom. Trwa ona w całej Polsce. Jak donoszą media, trwają prace nad jej szybkim przeprowadzeniem. Przekazujemy fragment programu radiowego (serwis Radia Kolor) i artykuł redaktor Agaty Szczepańskiej z Dziennika Gazety Prawnej.

Miarą sukcesu reformy systemu wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dzieci i młodzieży jest to, że każdy młody człowiek, który potrzebuje rozmowy o tym co go trapi, każda rodzina, nie są zostawieni sami sobie. Pomoc jest dostępna w twojej gminie, dzielnicy czy powiecie, po prostu  blisko domu i szkoły i angażuje w walkę o twoje zdrowie psychiczne cały twój system rodzinny i

Serdecznie dziękujemy mieszkańcom Bielan za odwiedzenie naszego stanowiska na sobotnim pikniku organizowanym przez Urząd Dzielnicy Bielany. Cieszymy się, że tak licznie uczestniczyliście w przygotowanych przez nas atrakcjach i skorzystaliście z możliwości rozmowy ze specjalistami z Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego.

Z ekipą filmową odwiedziliśmy profesor Małgorzatę Janas Kozik w kierowanym przez nią oddziale sosnowieckiego Centrum Pediatrii. Rozmawialiśmy o tym, jakie są założenia wprowadzanych zmian, pytaliśmy o przebieg reformy, a także o znaczenie wsparcia środowiskowego udzielanego młodym ludziom.

Reforma systemu wsparcia psychologicznego i psychiatrycznego dzieci i młodzieży zakłada prowadzenie spotkań profilaktycznych z młodymi ludźmi, rodzicami, opiekunami, nauczycielami oraz innymi przedstawicielami zawodów zaufania publicznego. Rozmowy i warsztaty dotyczą m.in stresu u dzieci i dorosłych i sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Na rozmowę o tym, jak radzić sobie ze stresem i kryzysem, nasza ekipa filmowa udała się do Środowiskowego Centrum

Skip to content