Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

Author: Magda Kopystyńska

W debacie „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt” uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, samorządowcy, dyrektorzy szkół i placówek, rodzice, uczniowie i naukowcy. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego reprezentował dr Tomasz Rowiński, współautor modelu opieki EZRA i zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW. Głównym przedmiotem debaty były zagadnienia związane z zapewnieniem edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Rozmawiano o nowych standardach wczesnej pomocy dziecku

1900 dzieci z powiatu piaseczyńskiego otrzyma kompleksową pomoc psychologiczną w nowej placówce Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. To kolejny ośrodek, który powstał z inicjatywy i w ramach modelu wypracowanego przez naukowców z Instytutu Psychologii UKSW pod dyrekcją dr. Tomasza Rowińskiego. Na zdjęciu od lewej: Ewa Lubianiec, członek zarządu Powiatu Piaseczyńskiego; Małgorzta Jarosińska - Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, dr Tomasz Rowiński Placówkę symbolicznie

26 kwietnia 2022, w Poradni Psychologicznej EZRA UKSW na ul. Broniewskiego 48 odbył się wernisaż prac młodych pacjentów biorących udział w warsztatach arteterapii odbywających się w ramach projektu finansowanego przez Fundację Santander „Mam MOC!” Celem projektu było wzmocnienie poczucia własnej skuteczności u dzieci w klasach 4-6, które zmagają się z problemami natury psychicznej, wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, wycofania w życiu społecznym, doświadczenia przemocy  rówieśniczej.Na wernisażu zaprezentowano 50 prac uczestników warsztatów

O budowaniu sieci wsparcia, mądrym towarzyszeniu i pomocy psychologicznej udzielanej Ukraińcom mówi dr Kamila Lenkiewicz z EZRA UKSW sp. z o.o. Od dwóch lat zmagamy się z pandemią, a teraz z dramatem wojny na Ukrainie. Jak nie ulec zwątpieniu w tym trudnym czasie? W obu sytuacjach w pierwszym momencie pojawia się poczucie utraty kontroli nad rzeczywistością. Gdy powraca poczucie przewidywalności, to z

Selma Sevkli, koordynator i ekspert w zakresie pomocy psychospołecznej i zdrowia psychicznego Światowej Organizacji Zdrowia przybyła z wizytą roboczą do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży EZRA UKSW przy ul. Szamockiej w Warszawie. Delegacja Światowej Organizacji Zdrowia odwiedziła w. in. sale przyjęć, a wśród nich gabinety terapii małego dziecka i rodziny oraz pomieszczenia oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży. Tematem

O tym jak pomagać uchodźcom z Ukrainy i jak rozmawiać z dziećmi o wojnie, mówi w Polskim Radiu 24 dr Tomasz Rowiński, prezes zarządu EZRA UKSW i Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży. Wszystkim, którzy przybyli z Ukrainy należy przede wszystkim zapewnić poczucie bezpieczeństwa. „Obecnie uchodźcy najbardziej potrzebują pracy z traumą. Nie chodzi tutaj o typowe wsparcie psychologiczne, a o interwencję kryzysową psychologów,

Skip to content