Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

Author: Magda Kopystyńska

Poziom reformy psychiatrii znajduje dzieci i nastolatki w kryzysie, które trzeba odesłać na oddział całodobowy. Przewidywaliśmy, że jeśli nie powstanie II poziom referencyjny, to poziom III – izby i oddziały całodobowe – tego nie wytrzymają. Przemysław Batorski rozmawia z Lucyną Kicińską, ekspertką ds. zapobiegania samobójstwom, oraz dr. Tomaszem Rowińskim, członkiem zespołu ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży przy ministrze zdrowia. Według statystyk Komendy Głównej Policji w 2021 r. liczba prób samobójczych wśród dzieci i nastolatków wzrosła o 87%,

Z inicjatywy agencji public relations FleishmanHillard i pod patronatem Rady Języka Polskiego i Rzecznika Praw Obywatelskich powstał poradnik „Jak mówić i pisać o grupach narażonych na dyskryminację”. Jeden z rozdziałów poświęcony jest zdrowiu psychicznemu. Jak podaje Raport Kompleksowego Badania Stanu Zdrowia Psychicznego Społeczeństwa i jego uwarunkowań (EZOP II) „zaburzenia rozwoju psychicznego dotykają ponad 400 tys. najmłodszych dzieci, przy czym u dzieci mieszkających na wsi odsetek ten przekracza 20 proc., co wymaga podniesienia kompetencji

Dr Tomasz Rowiński, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, prezes EZRA UKSW i członek Rady ds. COVID-19 przy Prezesie Rady Ministrów wziął udział w spotkaniu pt. „Kryzys, depresja, uzależnienia. Problemy dzieci i młodzieży po pandemii” zorganizowanym przez warszawski oddział Klubu Jagiellońskiego. W spotkaniu udział wzięła również Lucyna Kicińska – suicydolog Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, trenerka, terapeutka, koordynatorka strefy pomocy serwisu Życie warte jest rozmowy

Pierwsze Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży powstałe z inicjatywy pracowników naukowych Instytutu Psychologii UKSW otwarto w 2018 roku na warszawskich Bielanach. Budowa Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Tarczynie jest częścią projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, który jest realizowany z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oddział dzienny Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży powstał w formule wypracowanej przez Uniwersytet Kardynała Stefana

Oddział dzienny Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Szkolnej 20 w Piasecznie działa od 9 maja. Niedawno w placówce zorganizowano dzień otwarty dla dyrektorów szkół, psychologów i pedagogów szkolnych oraz radnych powiatu piaseczyńskiego, którzy mieli okazję poznać szczegóły jej oferty i możliwości niesienia pomocy młodym ludziom, doświadczającym kryzysu psychicznego. Być bliżej tych, którzy korzystają z pomocy Po oficjalnym otwarciu, goszczącym przedstawicieli podmiotów

W debacie „Edukacja włączająca: nowa jakość w rozwoju polskiego systemu edukacji. Wdrażanie – bariery – efekt” uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, samorządowcy, dyrektorzy szkół i placówek, rodzice, uczniowie i naukowcy. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego reprezentował dr Tomasz Rowiński, współautor modelu opieki EZRA i zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW. Głównym przedmiotem debaty były zagadnienia związane z zapewnieniem edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Rozmawiano o nowych standardach wczesnej pomocy dziecku

1900 dzieci z powiatu piaseczyńskiego otrzyma kompleksową pomoc psychologiczną w nowej placówce Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. To kolejny ośrodek, który powstał z inicjatywy i w ramach modelu wypracowanego przez naukowców z Instytutu Psychologii UKSW pod dyrekcją dr. Tomasza Rowińskiego. Na zdjęciu od lewej: Ewa Lubianiec, członek zarządu Powiatu Piaseczyńskiego; Małgorzta Jarosińska - Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, dr Tomasz Rowiński Placówkę symbolicznie

26 kwietnia 2022, w Poradni Psychologicznej EZRA UKSW na ul. Broniewskiego 48 odbył się wernisaż prac młodych pacjentów biorących udział w warsztatach arteterapii odbywających się w ramach projektu finansowanego przez Fundację Santander „Mam MOC!” Celem projektu było wzmocnienie poczucia własnej skuteczności u dzieci w klasach 4-6, które zmagają się z problemami natury psychicznej, wynikającymi z niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, wycofania w życiu społecznym, doświadczenia przemocy  rówieśniczej.Na wernisażu zaprezentowano 50 prac uczestników warsztatów

O budowaniu sieci wsparcia, mądrym towarzyszeniu i pomocy psychologicznej udzielanej Ukraińcom mówi dr Kamila Lenkiewicz z EZRA UKSW sp. z o.o. Od dwóch lat zmagamy się z pandemią, a teraz z dramatem wojny na Ukrainie. Jak nie ulec zwątpieniu w tym trudnym czasie? W obu sytuacjach w pierwszym momencie pojawia się poczucie utraty kontroli nad rzeczywistością. Gdy powraca poczucie przewidywalności, to z

Selma Sevkli, koordynator i ekspert w zakresie pomocy psychospołecznej i zdrowia psychicznego Światowej Organizacji Zdrowia przybyła z wizytą roboczą do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży EZRA UKSW przy ul. Szamockiej w Warszawie. Delegacja Światowej Organizacji Zdrowia odwiedziła w. in. sale przyjęć, a wśród nich gabinety terapii małego dziecka i rodziny oraz pomieszczenia oddziału dziennego dla dzieci i młodzieży. Tematem

Skip to content