Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

Author: Konrad Trzesniak

Konferencja „Dziecko pokrzywdzone przestępstwem” to coroczne wydarzenie adresowane do profesjonalistów działających na rzecz pomocy dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy i wykorzystywania, a także ochrony praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych. W tym roku, po raz pierwszy w wersji online, krajowi i zagraniczni eksperci przedstawiają modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz najnowsze ustalenia naukowe, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci a

Psychiatria środowiskowa naprawdę działa W tym roku Ministerstwo Zdrowia będzie podejmowało decyzję, czy wspierać dalej rozwijanie leczenia środowiskowego. To system, w którym pacjent zgłaszający się po pomoc zostaje przyjęty niemal natychmiast. Utopia? Doświadczyłam tego, jak działają środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego. Było niczym w amerykańskim filmie – tylko że na warszawskich Starych Bielanach. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego to miejsca pomocy psychologicznej dla osób

Po intensywnej pracy grupowej, jaka odbywała się przy wsparciu naszych mentorów ds. zarządzania zmianą w nurcie Otwartego Dialogu, Reginy Bisikiewicz, prezes fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu i Wiesława Ciszaka, trenera LMI, nadszedł dzień, w którym chcemy Wam zaprezentować wypracowane misje, wizje i wartości. Są one obecne nie tylko podczas naszej pracy z Wami, naszymi klientami, ale również podczas wprowadzania zmiany, jaką

Izolacja w związku z COVID-19 przyniosła wiele negatywnych skutków. Jednak paradoksalnie, przyniosła pozytywne efekty. Szczególnie dotyczy to  dzieci doświadczających nasilonych  lęków szkolnych, problemów w relacjach rówieśniczych czy zaburzeniami ze spektrum autyzmu  - zauważył dr Tomasz Rowiński, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego na warszawskich Bielanach oraz zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW.

W powiecie piaseczyńskim powstanie środowiskowe centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak podpisała umowę o dofinansowanie utworzenia placówki. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie otrzyma prawie 24 miliony złotych z funduszy unijnych na realizację przedsięwzięcia. Jedno takie centrum działa już w Warszawie, wkrótce powstaną kolejne. Nowe centra opieki nad młodymi Polakami Beneficjentem dofinansowanego projektu jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Skip to content