Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

Kolejna placówka zdrowia psychicznego z inicjatywy UKSW

wstega 21900 dzieci z powiatu piaseczyńskiego otrzyma kompleksową pomoc psychologiczną w nowej placówce Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

To kolejny ośrodek, który powstał z inicjatywy i w ramach modelu wypracowanego przez naukowców z Instytutu Psychologii UKSW pod dyrekcją dr. Tomasza Rowińskiego.

wstega

Na zdjęciu od lewej: Ewa Lubianiec, członek zarządu Powiatu Piaseczyńskiego; Małgorzta Jarosińska – Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, dr Tomasz Rowiński

Placówkę symbolicznie otworzyli: wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak, członek Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego Ewa Lubianiec,  oraz dr Tomasz Rowiński, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii i współtwórca modelu EZRA (modelu bielańskiego) w psychiatrii dzieci i młodzieży.

Minister podziękowała UKSW, który jest liderem dofinansowanego projektu. Zwróciła uwagę, że cała inicjatywa zaczęła się dzięki naszej Uczelni od pilotażowego programu realizowanego na Bielanach.

– Gdyby nie UKSW, to pewnie nie spotkałyśmy się tutaj, a jest to kolejna inicjatywa przybliżająca nas do zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Placówka w Piasecznie jest jednym z elementów projektu obejmującego cały powiat piaseczyński, w który Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zainwestowało prawie 24 mln zł z Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki temu w powiecie piaseczyńskim 1900 dzieci i ok. 2000 ich rodziców i opiekunów zostanie objętych pomocą – zaznaczyła.

minister

Na zdjęciu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska – Jedynak

Dr Tomasz Rowiński zwrócił uwagę na fakt, iż działalność Centrum wpisuje się w reformę systemu psychiatrii dziecięcej, która polega na odejściu od izolacji w oddziałach szpitalnych na rzecz zdrowienia w środowisku życia pacjenta. Jest to możliwe dzięki współpracy psychologów, psychoterapeutów i lekarzy z rodziną, szkołą czy asystentem rodziny.

– W sumie jest to piąta inicjatywa, w którą zaangażowany jest nasz Uniwersytet. Ta placówka to pierwsze miejsce, gdzie łączymy część społeczną i medyczną, czyli Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej i spółkę Ezra – powiedział dr Tomasz Rowiński.  – To, co nas bardzo cieszy, to fakt, że władze marszałkowskie uruchomiły tu szkołę podstawową i średnią. Tak żeby dzieci na oddziale dziennym mogły realizować obowiązek edukacyjny. Dzięki temu program pomocy psychologicznej będzie prowadzony kompleksowo. Tu także w ramach EZRY ma być zrealizowany punkt konsultacyjno-zgłoszeniowy i poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych – dodał.

Na zdjęciu dr Tomasz Rowiński, zastępca dyrektora Instytutu Psychologii UKSW i współtwórca modelu EZRA

 Na znacznie i wagę tego typu placówek zwróciła uwagę Ewa Lubianiec, członek zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

– Model udzielanej tutaj pomocy jest modelem zintegrowanym. Takie miejsca są bezcenne i konieczne – powiedziała.

Ewa Lubianiec

Na zdjęciu Ewa Lubianiec, członek zarządu Powiatu Piaseczyńskiego.

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Piasecznie zapewni skoordynowane środowiskowo wsparcie młodym ludziom (do 21 roku życia), przeżywającym kryzysy psychiczne, a także ich rodzinom i bliskim. Pierwsze Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży powstałe z inicjatywy pracowników naukowych Instytutu Psychologii UKSW powstało w 2018 roku na warszawskich Bielanach. Budowa Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Piasecznie jest częścią projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę”, który jest realizowany z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

orodek

Wyposażenie gabinetów terapeutycznych placówki Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Piasecznie

Skip to content