Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

Nowe Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Powstaną nowe Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podpisało umowę z dziewięcioma instytucjami w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER).

– Fundusze europejskie i środki krajowe wspierają reformę opieki psychiatrycznej w Polsce, która z formy instytucjonalnej i szpitalnej przechodzi w formę środowiskową, czyli bliską otoczeniu osoby potrzebującej pomocy – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Nowe ośrodki, przy wsparciu funduszy europejskich oraz budżetu państwa, powstaną na wzór Warszawskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach @ŚCZP Bielany. Rozwiązania wypracowane w projekcie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego liderem jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, zostały wykorzystane w ramach krajowej reformy psychiatrii dzieci i młodzieży, stały się inspiracją dla zmian w prawie i nowej organizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej w Polsce. Placówki zostaną otwarte w Łodzi, Pabianicach, Zielonej Górze, Krakowie, Sosnowcu (ta placówka obejmie wsparciem także najmłodszych mieszkańców Mysłowic, Będzina i Dąbrowy Górniczej) oraz w ośmiu dzielnicach Warszawy. Centra te, będą jak dotychczas oferować kompleksowe wsparcie zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla ich rodzin i całego otoczenia. Centra mają działać szybko – od momentu zgłoszenia pacjenta rozmowa, diagnoza i wsparcie ma nastąpić w ciągu 72 godzin, ich zadaniem będzie również koordynowanie pomocy dla młodych pacjentów i ich rodzin ze strony wszystkich służb publicznych oraz zajmować się profilaktyką. Z doświadczeń ośrodka bielańskiego wynika, że 30% osób wymaga wsparcia psychiatrycznego, pozostali potrzebują pomocy psychologicznej.

Środki na stworzenie Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży w wyniku konkursu otrzymają Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Centrum Pediatrii imienia Jana Pawła II w Sosnowcu, Warszawski Szpital Wolski imienia doktor Anny Gostyńskiej, Szpital Kliniczny w Krakowie, Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Pabianickie Centrum Medyczne oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii.

Działania wspierające reformę psychiatrii i leczenie zaburzeń psychicznych, będą podejmowane również w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.

Więcej informacji na:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/prawie-126-milionow-zlotych-na-dzialania-wspierajace-zdrowie-psychiczne-dzieci-i-mlodziezy

Skip to content