Designed and built with care, filled with creative elements

Pomagamy bezpłatnie - bez skierowań, bez kolejek, w ciągu 72 h.
Śledź nas    
Image Alt

czerwiec 2020

Ponad 300 osób dostało pomoc Do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowym Targu  zgłosiło się już ponad 300 osób. Pomimo trudnej sytuacji związanej z epidemią pracownicy cały czas pomagali mieszkańcom powiatu nowotarskiego. Był to także okres rozwoju pracowników, którzy uczestniczył w sesjach zarządzania zmianą w organizacji, warsztatach medialnych organizowanych przez pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stopniowe odmrożenie życia społecznego

Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży pomagają osobom doświadczającym kryzysu psychicznego i ich rodzinom, bezpłatnie i bez skierowania. By uzyskać wsparcie, nie trzeba przychodzić osobiście. Zespoły mobilne, które działają przy Środowiskowych Centrach dojeżdzają do klienta możliwie najszybciej. Czas i ilość spotkań dostosowane są do indywidualnej sytuacji, potrzeb i oczekiwań. Zespoły świadczą pomoc terapeutyczną, medyczną i społeczną.

Stres - jak na niego reagujemy? Jak zmniejszyć poziom jego odczuwania? Czym jest i jak objawia się kryzys psychiczny? Co zrobić, gdy wystąpi? To najważniejsze zagadnienia z warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych. W czerwcu trenerzy profilaktyki z Instytutu Psychologii UKSW prowadzą je w szkołach na terenie warszawskiej dzielnicy Bielany w formie online. W dzielnicy zostały

Źródło: http://dzieckokrzywdzone.fdds.pl Model EZRA – opieka środowiskowa w leczeniu zaburzeń psychicznych wieku rozwojowego Kamila Lenkiewicz Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa-Bielany; Instytut Psychologii UKSW Abstrakt Artykuł jest próbą przedstawienia wstępnych wyników testowania modelu wsparcia dzieci i rodzin w ramach projektu Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawy, który jest realizowany w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza–Edukacja–Rozwój, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. W projekcie

Pomoc nastolatkom w kryzysach psychicznych jest priorytetem dla Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na warszawskich Bielanach. Nasi psycholodzy, psychoterapeuci i lekarze niosą pomoc zagubionym młodym ludziom, którzy z różnych powodów mają kryzys psychiczny. Pomoc centrum przynosi największe rezultaty we współpracy profesjonalisty z najważniejszym środowiskiem dla dziecka czyli rodzicami, szkołą oraz rówieśnikami. O tym między innymi oraz o

Postulaty tegorocznego Marszu Żółtej Wstążki przekazane ministerstwom realizującym polityki ochrony zdrowia, pomocy społecznej i edukacji dobitnie pokazują kierunek zmian. Niezmienne ważne jest zwiększenie finansowania do miliarda rocznie w terminie do 2025 roku. Dzięki temu będzie możliwe rozwijanie sieci pomocy psychologiczno-psychiatrycznej w Polsce. Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego powinny być dostępne dla każdego. Sieć opieki środowiskowej powinna być uzupełniona oddziałami podstawowej opieki

Kolejna fala skutków epidemii Covid-19 wymaga stworzenia systemu skutecznie chroniącego nasze zdrowie psychiczne. To było już wyzwaniem przed epidemią, ponieważ co czwarty z nas doswiadczał kryzysu psychicznego. Tak było, zanim koronawirus spowodował głębokie zmiany w naszym życiu społecznym i zawodowym. Wkraczamy na nieznany obszar. System ochrony zdrowia psychicznego musi być przygotowany do działania bez odsuwania interwencji w czasie. Musi być jeszcze bliżej osoby,

Niedawno apelowaliśmy do wszystkich osób odpowiedzialnych za system ochrony zdrowia Polaków o przygotowywanie tarczy antykryzysowej dla zdrowia psychicznego po COVID-19. W piątkowym wydaniu Rzeczpospolitej ukazał się wywiad red. Jacka Nizinkiewicza z ministrem Łukaszem Szumowskim. Minister Zdrowia wyraża w nim troskę o zdrowie psychiczne: Pamiętajmy, że w tej chwili chyba największym zagrożeniem, w tym zagrożeniem medycznym, jest gigantyczna depresja, która może nas

Od czerwca do wznowiliśmy spacery dla członków i sympatyków Klubu Samopomocy przy Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych Warszawa Bielany.  Spacerujemy po dzielnicy oraz jej bliższych i dalszych okolicach. Dobrze jest widzieć się znowu. Przypominamy, że ŚCZP dla dorosłych Warszawa Bielany prowadzi całodobową infolinię pod numerem telefonu 225690750. osoba nad jeziorkiem. na brzegu siedzi wędkarzkwitnący łubinogródgrupa osób w lesie na spacerze

Skip to content